Rodina

OnkológiaOnkologickému výskumu a vývoju sa vo svete venuje veľká pozornosť, do terapeutického používania pribudlo veľké množstvo nových účinnejších liekov.


Sanofi je uznávanou spoločnosťou v oblasti liečby kolorektálneho karcinómu, choroby, následkom ktorej ročne zomrie 500 000 ľudí. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorej sa v oblasti onkológie spoločnosť Sanofi venuje, je liečba karcinómu prsníka.
lekár vyplňuje kartu lekár vyplňuje kartu