Rodina

Kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtia a invalidity. Z tohto dôvodu je liečba a prevencia kardiovaskulárnych ochorení hlavnou prioritou zdravotníctva na celom svete.


Jedným z hlavných cieľov Sanofi je vývoj špičkových liečiv určených na prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení. V súčasnosti sú na trhu uvedené liečivá určené na liečbu hypertenzie a zlyhania srdca a ďalej produkty, ktoré znižujú riziko kardiovaskulárnych príhod, akými sú infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, kardiovaskulárna smrť.
muž na lôžku muž  na lôžku