Rodina

Generické lieky

Generický liečivý prípravok je liečivý prípravok s rovnakým množstvom účinnej látky nachádzajúcej sa v prípravku, v rovnakej galenickej/liekovej forme (napr. tablety, kvapky, čapíky) a s rovnakými farmakologickými vlastnosťami ako originálny prípravok.


Nové liečivé látky vyvíjajú farmaceutické spoločnosti prostredníctvom dlhých výskumov a skúšok v laboratóriách. Liečivé prípravky s novou účinnou látkou sú potom dlhodobo testované v niekoľkých fázach klinických štúdií, kým je overená ich bezpečnosť a účinnosť. Náklady na vývoj nového liečivého prípravku sú veľmi vysoké. Nové liečivé prípravky sú označované ako originálne a sú chránené patentom. Vo väčšine štátov trvá patentová ochrana 20 rokov od prihlásenia novej účinnej látky.

Po uplynutí patentovej ochrany originálneho prípravku môžu ostatné farmaceutické spoločnosti vyvinúť „kópie“ originálneho prípravku, tzv. generické prípravky.

Generické liečivá, rovnako ako originálne liečivá, podliehajú kontrole a schvaľovaniu štátnymi zdravotníckymi inštitúciami a požiadavky na ich vývoj a výrobu sú rovnako prísne.
Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami
Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.
OK