Tlačové stredisko

Uvedomujúc si dôležitosť dobrej komunikácie s odbornou ako aj so širokou verejnosťou, vážime si dobré vzťahy so všetkými zástupcami médií.
Ako rýchlo rastúca farmaceutická spoločnosť si spoločnosť Sanofi udržiava korektné vzťahy s kľúčovými masmédiami.


Tlačové správy

Informácie pre médiá

Ing. Beáta Kujanová
Komunikačný manažér
(+421) 2 33 100 100