Tlačové stredisko

Uvedomujúc si dôležitosť dobrej komunikácie s odbornou ako aj so širokou verejnosťou, vážime si dobré vzťahy so všetkými zástupcami médií.
Ako rýchlo rastúca farmaceutická spoločnosť si sanofi-aventis udržiava korektné vzťahy s kľúčovými masmédiami.


Tlačové správy
Informácie pre médiá
Ing. Beáta Kujanová
Communication Manager
(+421) 2 33 100 100