Dve ženy

Spoločenská zodpovednosť

Poskytovanie finančných darov a grantov Sanofi

Firemná spoločenská zodpovednosť (CSR) je prirodzenou súčasťou našej kultúry. Skupina Sanofi patrí k svetovým lídrom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je snaha pomôcť druhým veľmi silne zakódovaná v našej DNA.

V oblasti CSR neustále hľadáme nové cesty spolupráce s našimi partnermi. Naša firemná CSR stojí na troch pilieroch, ktorými sú Pacienti, Ľudia a Planéta.

A aké sú naše priority a hlavné ciele v oblasti CSR?

Podpora verejného zdravia a prístupu k zdravotnej starostlivosti
Naším cieľom je byť zodpovedným a spoľahlivým partnerom v rámci zdravotníckeho systému ČR a SR a zvýšiť povedomie o ochoreniach tak u laickej, ako aj odbornej verejnosti, spolupracovať s pacientskymi organizáciami a zdravotníkmi v oblasti osvety, zlepšiť a podporiť bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach vďaka podpore očkovania zdravotníkov proti chrípke.

Prispievať k rozvoju komunít, v ktorých pôsobíme
V rámci našej spoločnosti organizujeme a podporujeme dobrovoľnícku činnosť zamestnancov, spolupracujeme s akademickou obcou v oblasti vzdelávania budúcich zdravotníkov a manažérov a v neposlednom rade podporujeme projekty nevládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na sociálne a fyzicky znevýhodnených občanov.

Obmedzovať dopad našej činnosti na životné prostredie a predpovedať vplyv na zdravie
Výrobný proces a obchodné činnosť sú riadené s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Dlhodobými projektmi je osveta zamestnancov v oblasti recyklácie a spracovania odpadu a kampaň Vracanie nespotrebovaných liečiv od pacientov do lekární.

V rámci jednotlivých pilierov pripravujeme a realizujeme celý rad projektov, ktorých cieľom je pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Záujemcovia z radov organizácií, ktoré chcú žiadať o dar alebo grant, sa môžu obracať priamo na nižšie uvedený kontakt. Žiadosť a Externý dotazník je nutné zaslať písomne, a to buď e-mailom, alebo poštovou zásielkou.

Oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám

2017
2016
Dvaja lekári
Spoločenská zodpovednosť
Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami
Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.
OK