Skupina Sanofi na SlovenskuSkupina Sanofi vznikla postupným spájaním farmaceutických firiem
na medzinárodnej úrovni a v Slovenskej republike je prítomná od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia. Jej portfólio zahŕňa nielen inovatívne lieky, ale i generické liečivé prípravky, voľnopredajné lieky, vakcíny a lieky na vzácne ochorenia. Centrála spoločnosti sídli v Paríži vo Francúzsku. Na Slovensku spoločnosť sídli v Bratislave.

V rámci skupiny Sanofi pôsobí na Slovensku i divízia očkovacích látok Sanofi Pasteur a biotechnologická spoločnosť Genzyme, zameraná na liečbu vzácnych ochorení a roztrúsenej sklerózy.

Aktuálne informácie o liekoch skupiny Sanofi nájdete na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk.

 Sanofi v číslach

Inovácie v Sanofi - Lieky budúcnosti

Skupina Sanofi sa zameriava na hľadanie nových, účinnejších, ale i lacnejších a pre pacientov šetrnejších spôsobov liečby. V súčasnosti naše výskumné tímy pracujú na takmer 50 projektoch vo fáze klinického vývoja. Sanofi ponúka vysokoinovatívne produkty najmä na liečbu diabetu, onkologických ochorení, na použitie v kardiológii a pri transplantáciách.

Skupina tiež ponúka širokú škálu liečiv centrálneho nervového systému od liečby epilepsie cez hypnotiká na liečbu nespavosti až po antipsychotiká, ktoré sú určené na liečbu schizofrénie. Súčasťou produktového portfólia Sanofi sú i lieky používané v internej medicíne určené na liečbu osteoporózy a reumatoidnej artritídy, urologických ťažkostí, antimalariká, lieky určené na tíšenie bolesti, bežné lieky na kašeľ, nádchu a alergiu a veľa iných.

Jedným z hlavných cieľov Sanofi je vývoj špičkových liečiv určených na prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení.V súčasnosti sú na trhu uvedené liečivá určené na liečbu hypertenzie a zlyhania srdca a ďalej produkty, ktoré znižujú riziko kardiovaskulárnych príhod, akými sú infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda a kardiovaskulárna smrť. Skupina Sanofi je uznávanou spoločnosťou i v liečbe rôznych typov onkologických ochorení. Sanofi vyvinula účinné lieky najmä na liečbu kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka a najnovšie aj na liečbu komplikácií spojených s chemoterapiou u detí trpiacich leukémiou.