Dieťa u lekára

Naše hodnoty

Spolupracujeme s našimi partnermi s cieľom chrániť zdravie, zlepšovať kvalitu života a riešiť potenciálne zdravotné potreby všetkých. V rámci našej globálnej prítomnosti a nášho odhodlania zlepšovať prístup k liekom a zdravotnej starostlivosti pracujeme neúnavne na zlepšovaní každodenného života ľudí a na prevádzaní vedeckých inovácií na terapeutické riešenia pre pacientov.


Naša zodpovednosť

Skupina Sanofi považuje spoločenskú zodpovednosť za súčasť firemnej DNA, ktorou sú pretkané všetky činnosti všetkých jej pobočiek, divízií i oddelení v Slovenskej republike. Ucelená koncepcia firemnej spoločenskej zodpovednosti vychádza z globálnej stratégie firmy a zameriava sa najmä na uspokojovanie potrieb pacientov, uľahčovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, rešpektovanie potrieb každého jednotlivca a ochranu životného prostredia.

Spoločenská zodpovednosť skupiny Sanofi stojí na štyroch kľúčových pilieroch.
Zdravotné sestry
Pacienti
Potreby pacientov sú pre Skupinu Sanofi prioritou, ku ktorej smeruje všetku svoju činnosť. Spoločnosť podporuje prístup k zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie bezpečnosti pacientov ako takých, vzdelávanie širokej i odbornej verejnosti a prevenciu najrôznejších ochorení.

Hrajúce sa deti
Etika
Dodržiavanie pravidiel etiky vo vzťahu k zamestnancom, pacientom, dodávateľom a ďalším zúčastneným stranám patrí k nosným pilierom spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Skupina má vlastný Etický kódex, ku ktorému sa hlásia všetci jej zamestnanci.
Rodina s dieťaťom
Ľudia
Skupina Sanofi cíti veľký záväzok voči svojim zamestnancom i miestnym komunitám a má záujem ho i naďalej posilňovať. Spoločnosť organizuje najmä aktivity zamerané na rozvoj vlastných zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobí.
Krajina
Planéta
Súvislosť medzi environmentálnymi rizikami a vplyvom na zdravie je jednoznačne preukázaná. Spoločnosť sa zaoberá najmä problematikou ochrany vody, výskytu liečiv v životnom prostredí a šetrného hospodárenia s energiami.
Súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť vašu skúsenosť s webovými stránkami
Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.
OK