behajúce dievča
O nás

Spoločnosť zameraná na starostlivosť o zdravie po celom svete

100 000+
zamestnancov v 100 krajinách sveta
17,600 vedcov
v 25 výskumných centrách
7 molekúl a vakcín
schválených od roku 2015
Vstupná hala

Skupina Sanofi na Slovensku

Skupina Sanofi vznikla postupným spájaním farmaceutických firiem na medzinárodnej úrovni a
v Slovenskej republike je prítomná od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Žena

Naše hodnoty

Spolupracujeme s našimi partnermi s cieľom chrániť zdravie, zlepšovať kvalitu života a riešiť potenciálne zdravotné potreby všetkých.
Mapa
Prístupová mapa
Šťastná rodina

Spoločenská zodpovednosť

Naším cieľom je byť zodpovedným a spoľahlivým partnerom v rámci zdravotníckeho systému na Slovensku a zvýšiť povedomie o ochoreniach tak u laickej, ako aj odbornej verejnosti.