behajúce dievča
O nás

Spoločnosť zameraná na starostlivosť o zdravie po celom svete

100 000+
zamestnancov v 100 krajinách sveta
17,600  vedcov
v 25 výskumných centrách
30 projektov
v pokročilej fáze výskumu
Skupina Sanofi v SR
Skupina Sanofi vznikla postupným spájaním farmaceutických firiem na medzinárodnej úrovni a v Slovenskej republike je prítomná od konca deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Naše hodnoty
Spolupracujeme s našimi partnermi s cieľom chrániť zdravie, zlepšovať kvalitu života a riešiť potenciálne zdravotné potreby všetkých.
Mapa
Prístupová mapa
Spoločenská zodpovednosť
Naším cieľom je byť zodpovedným a spoľahlivým partnerom v rámci zdravotníckeho systému ČR a SR a zvýšiť povedomie o ochoreniach tak u laickej, ako aj odbornej verejnosti.