Lekárske vyšetrenie

Je nám potešením zoznámiť vás s činnosťou Sanofi v Slovenskej republike, s našou históriou, našimi cieľmi a hodnotami

Šťastné dievča
Vitajte na stránke Sanofi v Slovenskej republike
Na tejto stránke nájdete informácie o Sanofi na Slovensku: o našej histórii, organizácii, prípravkoch, presvedčení i o našej perspektíve. 

Nájdete tu aktuálne informácie o najnovšom vývoji a o prípravkoch, ako aj podrobnosti o všetkých aktivitách a iniciatívach spoločnosti v našej krajine, ktoré realizujeme v rámci širšej humánnej zodpovednosti za podporu zdravia. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne akéhokoľvek aspektu našej práce, ktoré nie sú uvedené na tejto stránke, prosíme kontaktujte nás.
Dvaja lekári
Transparentnosť vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi
Telefonujúca žena

Kontakt

Obchodná schôdzka

Edukačné materiály

telefonujúci muž

Tlačové správy