Lekárske vyšetrenie

Je nám potešením predstaviť vám spoločnosť Sanofi na Slovensku, našu históriu, ciele a hodnoty.

Šťastné dievča

Vitajte na stránke Sanofi <br/>v Slovenskej republike

Na tejto stránke nájdete informácie o spoločnosti Sanofi : o našej histórii, organizácii, produktoch, presvedčení i o našej perspektíve.  

Nájdete tu aktuálne informácie o aktivitách a iniciatívach spoločnosti v našej krajine, ktoré realizujeme v rámci širšej humánnej zodpovednosti za podporu zdravia. 

Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne akéhokoľvek aspektu našej práce, ktoré nie sú uvedené na tejto stránke, prosíme kontaktujte nás.
Dvaja lekári
Transparentnosť vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi
Nákupné podmienky
Informácie pre dodávateľov

ANTI-BRIBERY POLICY VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI SANOFI
Lekárske vyšetrenie

Korporátna prezentácia

Športujúca žena

Objavte nový podpis Sanofi

Telefonujúca žena

Kontakt

Obchodná schôdzka

Edukačné materiály<br/>pre bezpečné užívanie liekov

telefonujúci muž

Tlačové správy