Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

Vaše zdravie

Kontaktujte nás

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: (+421) 2 33 100 100
Fax: (+421) 2 33 100 199

Obsah :

Generické lieky

Generický liečivý prípravok je liečivý prípravok s rovnakým množstvom účinnej látky nachádzajúcej sa v prípravku, v rovnakej galenickej/liekovej forme (napr. tablety, kvapky, čapíky) a s rovnakými farmakologickými vlastnosťami ako originálny prípravok.

 

Nové liečivé látky vyvíjajú farmaceutické spoločnosti prostredníctvom dlhých výskumov a skúšok v laboratóriách. Liečivé prípravky s novou účinnou látkou sú potom dlhodobo testované v niekoľkých fázach klinických štúdií, kým je overená ich bezpečnosť a účinnosť. Náklady na vývoj nového liečivého prípravku sú veľmi vysoké. Nové liečivé prípravky sú označované ako originálne a sú chránené patentom. Vo väčšine štátov trvá patentová ochrana 20 rokov od prihlásenia novej účinnej látky.

Po uplynutí patentovej ochrany originálneho prípravku môžu ostatné farmaceutické spoločnosti vyvinúť „kópie“ originálneho prípravku, tzv. generické prípravky.

Generické liečivá, rovnako ako originálne liečivá, podliehajú kontrole a schvaľovaniu štátnymi zdravotníckymi inštitúciami a požiadavky na ich vývoj a výrobu sú rovnako prísne.

Modul :