Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

O nás

Kontaktujte nás

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: (+421) 2 33 100 100
Fax: (+421) 2 33 100 199

Obsah :

Naše hodnoty

Spolupracujeme s našimi partnermi s cieľom chrániť zdravie, zlepšovať kvalitu života a riešiť potenciálne zdravotné potreby všetkých. V rámci našej globálnej prítomnosti a nášho odhodlania zlepšovať prístup k liekom a zdravotnej starostlivosti pracujeme neúnavne na zlepšovaní každodenného života ľudí a na prevádzaní vedeckých inovácií na terapeutické riešenia pre pacientov.

 

Naša zodpovednosť

Skupina Sanofi považuje spoločenskú zodpovednosť za súčasť firemnej DNA, ktorou sú pretkané všetky činnosti všetkých jej pobočiek, divízií i oddelení v Slovenskej republike. Ucelená koncepcia firemnej spoločenskej zodpovednosti vychádza z globálnej stratégie firmy a zameriava sa najmä na uspokojovanie potrieb pacientov, uľahčovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti, rešpektovanie potrieb každého jednotlivca a ochranu životného prostredia.

Spoločenská zodpovednosť skupiny Sanofi stojí na štyroch kľúčových pilieroch.

Pacienti

Potreby pacientov sú pre Skupinu Sanofi prioritou, ku ktorej smeruje všetku svoju činnosť. Spoločnosť podporuje prístup k zdravotnej starostlivosti, zvyšovanie bezpečnosti pacientov ako takých, vzdelávanie širokej i odbornej verejnosti a prevenciu najrôznejších ochorení.

Etika

Dodržiavanie pravidiel etiky vo vzťahu k zamestnancom, pacientom, dodávateľom a ďalším zúčastneným stranám patrí k nosným pilierom spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Skupina má vlastný Etický kódex, ku ktorému sa hlásia všetci jej zamestnanci.

Ľudia

Skupina Sanofi cíti veľký záväzok voči svojim zamestnancom i miestnym komunitám a má záujem ho i naďalej posilňovať. Spoločnosť organizuje najmä aktivity zamerané na rozvoj vlastných zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobí.

Planéta

Súvislosť medzi environmentálnymi rizikami a vplyvom na zdravie je jednoznačne preukázaná. Spoločnosť sa zaoberá najmä problematikou ochrany vody, výskytu liečiv v životnom prostredí a šetrného hospodárenia s energiami.

Aktualizované: 16. Marec 2015

Modul :

Corporate information

Corporate information