Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

O nás

Kontaktujte nás

Beáta KUJANOVÁ
Communications Manager
beata.kujanova@sanofi.com
Tel.: +42 2 33 100 750
Mobil: +421 915 999 460
Sanofi Pharma SK
Einsteinova 24
851 01 Bratislava – Slovakia

Obsah :

Spoločenská zodpovednosť

Poskytovanie finančných darov a grantov Sanofi/Zentiva

Firemná spoločenská zodpovednosť (CSR) je prirodzenou súčasťou našej kultúry. Skupina Sanofi patrí k svetovým lídrom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je snaha pomôcť druhým veľmi silne zakódovaná v našej DNA.

V oblasti CSR neustále hľadáme nové cesty spolupráce s našimi partnermi. Naša firemná CSR stojí na troch pilieroch, ktorými sú Pacienti, Ľudia a Planéta.

A aké sú naše priority a hlavné ciele v oblasti CSR?

Podpora verejného zdravia a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Naším cieľom je byť zodpovedným a spoľahlivým partnerom v rámci zdravotníckeho systému ČR a SR a zvýšiť povedomie o ochoreniach tak u laickej, ako aj odbornej verejnosti, spolupracovať s pacientskymi organizáciami a zdravotníkmi v oblasti osvety, zlepšiť a podporiť bezpečnosť pacientov v zdravotníckych zariadeniach vďaka podpore očkovania zdravotníkov proti chrípke. Prispievať k rozvoju komunít, v ktorých pôsobíme.

V rámci našej spoločnosti organizujeme a podporujeme dobrovoľnícku činnosť zamestnancov, spolupracujeme s akademickou obcou v oblasti vzdelávania budúcich zdravotníkov a manažérov a v neposlednom rade podporujeme projekty nevládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na sociálne a fyzicky znevýhodnených občanov. Obmedzovať dopad našej činnosti na životné prostredie a predpovedať vplyv na zdravie.

Výrobný proces a obchodné činnosť sú riadené s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Dlhodobými projektmi je osveta zamestnancov v oblasti recyklácie a spracovania odpadu a kampaň Vracanie nespotrebovaných liečiv od pacientov do lekární.

V rámci jednotlivých pilierov pripravujeme a realizujeme celý rad projektov, ktorých cieľom je pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.

Záujemcovia z radov organizácií, ktoré chcú žiadať o dar alebo grant, sa môžu obracať priamo na nižšie uvedený kontakt. Žiadosť a Externý dotazník je nutné zaslať písomne, a to buď e-mailom, alebo poštovou zásielkou.

Aktualizované: 15. Marec 2017