Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

O nás

Kontaktujte nás

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Aupark Tower
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: (+421) 2 33 100 100
Fax: (+421) 2 33 100 199

Obsah :

Vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi

Transparentnosť vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi

 

Prečo je dôležitá transparentnosť?

Spolupráca medzi farmaceutickým priemyslom, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami je nevyhnutná, pretože umožňuje vývoj a efektívne využitie nových liečiv a prispôsobenie budúceho výskumu. Cieľom ďalšieho prehlbovania transparentnosti v týchto dobre regulovaných a legitímnych vzťahoch je zlepšiť porozumenie a spoluprácu medzi farmaceutickým priemyslom, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami.

Aké sú záväzky spoločnosti Sanofi z hľadiska transparentnosti?

Veríme, že transparentnosť ďalej prehĺbi dôveryhodnosť, preto sme sa zaviazali, že budeme dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy týkajúce sa transparentnosti. Od júna 2016 bude spoločnosť Sanofi, ako členská spoločnosť federácie EFPIA, zverejňovať informácie o spolupráci so zdravotníckymi pracovníkmi (HCP) a zdravotníckymi organizáciami (HCO) v celej Európe. Zverejnené informácie budú zahŕňať prevody hodnôt pre rôzne aktivity, ako sú výskumné a vzdelávacie granty pre zdravotnícke organizácie, a prevody hodnôt jednotlivým zdravotníckym pracovníkom vrátane sponzorovania účasti na vzdelávacích podujatiach, úhrady poplatkov pre prednášajúcich, konzultačné činnosti a činnosti poradných orgánov.

Prečo spolupracujeme so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami?

Zdravotnícki pracovníci a zdravotnícke organizácie, s ktorými spolupracujeme, nám poskytujú cenné, nezávislé a odborné znalosti odvodené z ich klinických skúseností a z liečby ochorení. Tieto znalosti významne prispievajú k našej snahe o zlepšenie kvality starostlivosti o pacientov a sú prínosné pre jednotlivcov i spoločnosť ako celok.

 



2017

2016

2015