Rýchla navigácia menu :

 1. Prejsť na obsah
 2. Prejsť na hlavnú časť menu
 3. Prejsť na nástroj pre vyhľadávanie
 4. Prejsť na menu Pomocník
 5. Prejsť na modul
 6. Prejsť na zoznam klávesových skratiek

V ponuke Pomocník :

 1. Sanofi vo svete |
   
 2. Lokálne webové stránky |
   
 3. Korporátne webové stránky |
   
 4. Kontaktujte nás |
 5. Mapa stránky |
 6. Pomocník
 1. Veľkosť písma

  Zmenšiť Zväčšiť  
 
 

Obsah :

Edukačné materiály pre bezpečné užívanie liekov

Na tejto stránke sú k dispozícii edukačné materiály schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Edukačné materiály sú určené pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Obsahujú informácie dôležité pre bezpečné užívanie liekov. Podrobnejšie dopĺňajú informácie uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku a v Písomnej informácii pre používateľa, ktoré nájdete na internetovom portáli Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv – ŠÚKL (www.sukl.sk / vyhľadávanie v databáze liekov a zdravotníckych pomôcok / vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov).

 

Aktualizované: 28. Jún 2018